تاریخچهشرکت تولیدی صنعتی آذر یانارایستی سو اولین و بزرگترین تولیدکننده رادیاتور پانلی در ایران در سال 1389 با تلاش های مستمـر و خستگـی ناپذیـر مهندسـان مجــرب و توانمنـد از کشورهــای تــرکیه و ایــران راه انـــدازی و در ابتدای سال 1390 افتتاح گردید. این شرکت با ظرفیت اسمی بالغ بر 240000 متر در سال فعالیت خود را آغاز و هم اکنون با راه اندازی واحد دوم تمام اتـومــاتیک با نام گـروه تولیـدی صنعتـی آذرگرمـای سهند تبـریــز و آذریـانـار و بـا ظـرفیت اسمــی بـالغ بـر700000 متر و بـیش از 50 نمایندگـی فـروش و خـدمات پـس از فــروش ، بـزرگـتریـن تولیـد کننده رادیـاتور پـانـلـی در ایـران می بـاشـد. هم چنین این شرکت جهت بهبود کیفیت محصولات خود اقدام به احداث و تجهیز آزمایشگاه مجهز جهت کنترل کلیه پارامترهای مورد نظر سازمان محترم استاندارد ایران نموده است.Translate »