رادیاتورپنلی گلدپنرادیاتورهای پنلی گلدپن در اندازه های 60،80،100،120،140،160،180،200  سانتی متر موجود می باشند.